O Simply Mobilizing

Simply Mobilizing je celosvětové hnutí, které mobilizuje církve i jednotlivce v naplňování Velkého Poslání. Používá k tomu různé nástroje, programy, či kurzy.

Toužíme vidět misijní sbory po celém světě. Vyzbrojujeme a uschopňujeme Boží lid tak, aby žil život na misii s Bohem.

Cílem Simply Mobilizing je, aby každý věřící žil život na misii s Bohem, a aby každá církev byla misijní církví a misie se stala životním stylem každého křesťana.

Naše Moto: Bůh je na misii, proto i my jsme na misii s Bohem.

Naše vize je žít život na misii s Bohem.