Reakce účastníků

Nenechá člověka ve stavu, v jakém přijel!

V českém křesťanském prostředí, které jsem zažila, je to revoluční pohled hlavně na misijní Boží srdce již ve Starém zákoně a přecházející do Nového zákona. Najednou je Velké poslání to jediné, co má cenu předat ostatním.

Bylo velice povzbuzující potkat se a celý týden trávit čas s tak nadšenými lidmi a do Božích věcí odhodlanými lidmi. Osobní svědectví, motivační videa, nový pohled na Boží slovo a Velké poslání.

Křesťanský kurz, ve kterém se lidé mohou dozvědět důležité informace o svých povinnostech jako křesťanů a povzbuzení k tomu, aby se obraceli noví lidé. Vedení k pravé službě.

Docela objevný, dobré společenství. Měl by se povinně dostat do sborů a ke všem nově obráceným jako základní vyučování.

Inspirující, burcující, zajímavý, bohatý, prostě super.

Kurz Kairos napomáhá uvědomit si, jak je misie v Božím srdci důležitá a jak je důležité si nenechat dobrou zprávu pro sebe, ale předávat ji dál lidem kolem sebe.

Fotogalerie zde