Nabídky všech kurzů

Interface – kurz pro pastory a vedoucí. V době, kdy církev existuje na všech kontinentech a je geograficky rozptýlená a kulturně rozmanitá jako nikdy předtím, je vzrušující přemýšlet o tom, co můžeme jako jeho tělo společně udělat pro pokrok Kristova království. Více zde.

Kurz Kairos. Kairos je interaktivní kurz o světové křesťanské misii, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a motivovat křesťany, aby se aktivně zapojili do života s Bohem a stali se součástí Boží mise. Pomáhá směrovat církev i misijní organizace. Více zde.

Nedokončený příběh. Jednodenní kurz pro všechny generace. My všichni jsme součástí Božího příběhu, do kterého nás Bůh zve. Naším úkolem je Boží příběh společně dokončit. Jak se dozvíte na kurzu. Je to zkrácená podoba kurzu Kairos. Vhodná i na domácí skupinky. Více zde.

Mobi 101. Tento jednodenní seminář odkrývá prorockou službu zaměřenou na probuzení církve, mobilizaci všech věřících k zapojení se do Velkého poslání. Stejně jako někteří proroci ve SZ neustále táhli Boží lid zpět k Bohu a k Jeho záměrům a plánu, tak i v dnešní době Bůh volá jednotlivce, aby takto prorocky povzbuzovali církev k akci.

Mobi skupinky. Vhodné jako následný proces po kurzech Kairos. Jedná se o 32 lekcí z příručky Maxe Chismona, které prohlubují základy služby mobilizace věřícího. Možné studovat online. Každý týden společně přemýšlíme nad osobním rozvojem ve službě mobilizace a o křesťanském hnutí.