Plánované kurzy

Kairos Český Těšín
25. – 27. dubna 2019
9. – 11. května 2019

Kairos Brno 
3. – 5. října 2019
10. – 12. října 2019

Kairos Plzeň
21. – 23. listopadu 2019
28. – 30. listopadu 2019

Jedná se o dva víkendy po sobě. Začínáme vždy ve čtvrtek v 16:30, celý pátek (9:00 – 18:30) a celou sobotu ( 9:00 – 18:30).
Tento kurz je velice intenzivní a časově dost vytížený, proto si prosím během tohoto týdne neplánujte žádné další aktivity, abyste se mohli plně ponořit do celého tématu kurzu. Byla by velká škoda přijít byť i o jednu lekci. Jedna na druhou totiž navazuje.