Interface

Interface je program Simply Mobilizing, jehož cílem je pomoci místním sborům pokročit na jejich cestě k misijnímu poslání a pomoci sborům usnadnit Božímu lidu žít život na misii s Bohem.

INTERFACE je základní program Simply Mobilizing, který se zaměřuje na rozvoj misijních sborů. Snaží se odpovědět na otázku: Jak vypadá “mobilizovaná církev” nebo “církev na misii s Bohem”.