Kurz Kairos

Kurz již probíhá ve více než 112 zemích světa a byl přeložen do více než 35 jazyků. Všude se setkáváme s pozitivními ohlasy a svědectvími, kdy Kairos pomohl lidem odkrýt Boží vůli pro jejich život i pro církev a mnohé motivoval k aktivnímu zapojení se do misie.

Kairos je vynikajícím nástrojem, který mobilizuje každého křesťana k tomu, aby pochopil, že i on je součástí misijního plánu a záměru, který má Bůh s celým světem, a on jako jednotlivec v něm má svou specifickou úlohu.

Kairos Kurz využívá řadu osvědčených vzdělávacích prostředků, včetně skupinových diskusí, krátkých přednášek, modliteb, videí k výuce. Studenti se také účastní speciálně navržených činností. Je navržen tak, aby položil základní kámen v životě každého křesťana i místního sboru v otázce celosvětové křesťanské misie. Bude-li základ pevně položen, může dojít k vzrušující a smysluplné misijní práci.

Krátké video o tom, co je kurz kairos zde .

Prezentace o kurzu Kairos zde

Video – zpětná vazba některých účastníků zde.