Nedokončený příběh

Tento kurz pomáhá formovat a utvářet správný světonázor a Biblický pohled na svět, církev i Jeho lid. Kurz lze zvládnout během jednoho dne, má 4 lekce, ve kterých projdeme Boží jednání s lidstvem od knihy Genesis až po současnost a nahlédneme do světového křesťanského hnutí, které trvá již více než dva tisíce let. Je také možné jej použít dále v rámci domácích skupinek.